Design en meubel

Project: PER-PLEX, Delft, NL


Application: Tables with geometric patterns


Kind of wood: Deal


Product: Panel one-sided


Design and realisation: Deuvel Design, Delft, NL


Photography: André Meyer-Vitali

De merknaam Plexwood® is geregistreerd en het product is beschermd

Plexwood Facebook Plexwood Houzz Plexwood home